Rodzaje fizjoterapii

Dziedzina fizjoterapii jest niezwykle szybko rozwijającą się przestrzenią naukową. Przeszkoleni specjaliści oceniają i leczą nieprawidłowe funkcje fizyczne związane z urazem, niepełnosprawnością lub innym stanem zdrowia. Obecnie fizjoterapeuta musi ukończyć jednolite pięcioletnie studia na kierunku fizjoterapii, a taki dyplom daje możliwość diagnozowania i leczenia szeregu urazów i schorzeń. Celem pracy fizjoterapeuty jest poprawa zakresu ruchu i jakości życia danej osoby oraz zapobieganie dalszym urazom lub niepełnosprawności.

Licencjonowani fizjoterapeuci pracują w wielu placówkach opieki zdrowotnej, w tym w gabinetach ambulatoryjnych, gabinetach prywatnych, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki, prowadzą zajęcia sportowe i fitness i wiele innych.

Istnieją różne formy fizjoterapii, a każda z nich specjalizuje się w leczeniu określonych grup pacjentów lub schorzeń. Różne programy terapeutyczne są dostosowane do ułatwienia skutecznego i zdrowego powrotu do zdrowia. Program fizjoterapii każdego pacjenta jest właściwie opracowywany indywidualnie; nie ma jednego uniwersalnego.

FIZJOTERAPIA PEDIATRYCZNA

Fizjoterapeuci dziecięcy skupiają się głównie na poprawie zdolności motorycznych dzieci. Nadzorują rozwój równowagi, siły i przetwarzania sensorycznego. Fizjoterapeuci dziecięcy mogą również wykryć wczesne oznaki innych problemów zdrowotnych oraz zapobiegać przyszłym wadom postawy i rozwoju. Pomagają również dzieciom z opóźnionym rozwojem zaburzeniami genetycznymi lub wadami wrodzonymi. Ten rodzaj terapii przeznaczony jest również dla dzieci z ostrymi urazami, chorobami mięśni i niepełnosprawnością ortopedyczną, ale również zaleca się, aby każde dziecko choć raz udało się do specjalisty, który oceni czy dziecko rozwija się prawidłowo.

FIZJOTERAPIA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Ten rodzaj usprawniania obejmuje leczenie i rehabilitację schorzeń, które mogą się rozwijać wraz z wiekiem, takich jak zapalenie stawów, nowotwory, osteoporoza i problemy z równowagą. Z pomocą fizjoterapeuty, który specjalizuje się w danych schorzeniach związanych z wiekiem, pomaga on pacjentowi zwiększyć swoją siłę i mobilność, aby prowadzić bardziej aktywny i samodzielny tryb życia.

FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA

Ten rodzaj fizjoterapii jest odpowiedni dla osób cierpiących na słabą siłę mięśni lub doznały niedawno urazu, który uszkodził mięśnie lub kości. Fizjoterapeuci ortopedyczni koncentrują się na przywróceniu utraconych funkcji mięśniowo-szkieletowych, takich jak uszkodzenie stawów, ścięgien, więzadeł, mięśni i kości pacjenta. Specjaliści fizjoterapii ortopedycznej są przeszkoleni w leczeniu mobilizacji stawów oraz przywracanie zdolności ruchowych.

FIZJOTERAPIA STANÓW NA TLE NEUROLOGICZNYM

Fizjoterapeuci neurologiczni koncentrują się na rehabilitacji osób z chorobami lub zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, urazowe uszkodzenie mózgu, uszkodzenie rdzenia kręgowego, porażenie mózgowe i udar. Terapia ta pomaga pacjentom w przystosowaniu się do problemów z poruszaniem się, równowagą, utratą mięśni i innymi wadami. Skuteczna w tej dziedzinie jest również fizykoterapia.